Stedbarnsadoption

Adoption, hvor man adopterer sin ægtefælles eller registrerede partners barn eller adoptivbarn.

Kendetegnet ved, at barnet efter adoptionen betragtes som fælles barn af adoptanten og den biologiske forælder, man er gift med. Der kræves ikke godkendelse som adoptant ved en stedbarnsadoption. Det er ikke muligt for registrerede partnere at stedbarnsadoptere, hvis barnet er et adoptivbarn fra udlandet. En stedbarnsadoption kaldes også ikke-anonym adoption.

[Se også: Medfar. Medforælder. Medmor.]


Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®