Tredje køn

Et begreb, som anvendes af nogle personer til beskrivelse af, at de ikke kan eller vil identificere sig som hverken mand eller kvinde.

Andre bruger det i betydningen transseksuel.

Benyttes også som betegnelse for en gruppe i samfundet de steder, der anerkender tre eller flere sociale køn. Oftest foretrækker de, der definerer sig som hørende til det tredje køn at blive omtalt med kønsneutrale stedord.

Kommer af det eng. udtryk ”third gender”, som opstod som begreb i USA ca. 1860, men ikke dengang vandt indpas.

[Se også: Genderqueer. Ladyboy. Non-binær kønsforståelse. Two-spirit.]


Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®