Sig fra nu

Sig fra nu over for forskelsbehandling på grund af: Køn, Race, Hudfarve, Etnicitet, Religion eller tro, Politisk anskuelse, Alder, Handicap, National oprindelse, Social status, Kønsidentitet eller Seksuel orientering. På institut for menneskerettigheders hjemmeside kan du anonymt registrere din oplevelse af forskelsbehandling.