Hadforbrydelser

LGBT Danmark har sat dagsordenen for en målrettet indsats imod hadforbrydelser. Hadforbrydelser er fysiske, psykiske og verbale overfald, som foretages af personer mod andre, med udgangspunkt i en antagelse eller viden om deres person. Alle kan blive udsat for hadforbrydelser, men oftest er det personer, Læs mere …

Hadforbrydelser

Hvad er en hadforbrydelse? Hvis du har været udsat for en forbrydelse, som var motiveret af had til din seksuelle orientering, har du været udsat for en hadforbrydelse. Forbrydelsen kan fx være et verbalt overgreb, vold eller tyveri. Enhver strafferetlig forbrydelse, der er motiveret af Læs mere …