Ydmygende spørgsmål til transpersoner droppes

Sexologisk Kliniks behandling af transkønnede blev i foråret udsat for berettiget hård kritik. Klinikken har nu meddelt, at den har gennemført en række ændringer, som skal imødekomme noget af kritikken.

Transpersoner skal ikke længere udsættes for ydmygende og nedværdigende spørgsmål på Sexologisk Klinik. LGBT Danmark har været i kritisk dialog med klinikken, hvorefter den har meddelt, at den dropper de meget omdiskuterede spørgeskemaer. I foråret kom klinikken under heftig beskydning, da det kom frem, at klinikkens personale blandt andet spurgte transkønnede, om de tænkte på deres forældre, når de onanerede. Men nu skal det være slut med den slags unødvendige og ydmygende spørgsmål.

Efterfølgende er det kommet frem, at klinikken alligevel har udleveret spørgeskemaer til ny henviste patienter, hvor patienter blandt andet blev bedt om at oute familiemedlemmer. Ifølge klinikken skulle årsagen til udleveringen være en menneskelig fejl. Region Hovedstaden har efterfølgende beklaget hændelsen og meddeler, at de personer, som har modtaget spørgsmålene kan se bort fra dem. Samtidig lover klinikken, at spørgsmålene ikke vil ikke indgå som en del af vurderingen i forhold til den enkeltes forløb i Sexologisk Klinik.

”Det er dybt kritisabelt, at mennesker behandles på den måde, og vi noterer os, at Regionen har undskyldt udsendelsen. Vi forventer naturligvis, at det ikke sker igen og vil holde et vågent øje med klinikken for at sikre, at ingen bliver udsat for nedværdigende spørgsmål,” udtaler Linda Thor Pedersen, transpolitisk talsperson i LGBT Danmark.

Hurtigere behandling
Al udredning af transkønnede foregår i dag på Sexologisk Klinik, som hører under psykiatrien. Det betyder, at transkønnede skal igennem en psykiatrisk udredning som forudsætning for adgang til behandlingen. Det medfører i mange tilfælde uacceptabelt, langvarige behandlingsforløb, som udsætter transkønnede for hård psykisk belastning.

”Psykiatrisk udredning af transkønnede stigmatiserer ikke blot dem, der søger behandling i sundhedsvæsnet, men også de øvrige transkønnede, fordi kravet om udredning mistænkeliggør alle transkønnedes dømmekraft,” forklarer Linda Thor Pedersen

For at imødekomme noget af den kritik, har Region Hovedstaden tildelt Sexologisk Klinik flere ressourcer, så udrednings- og behandlingsretten på 30 dage kan overholdes. Samtidig meddeler klinikken, at forløbet for voksne transkønnede bliver omorganiseret. Fremover vil personer, som er afklarede om deres kønsidentitet og behandlingsønsker, og som ikke har fysiske, psykiske eller sociale forhold, der taler imod, begynde med hormonbehandling efter færre samtaler end tidligere og efter kun én beslutningskonference.

Behov for ny behandlingstilgang
LGBT Danmark mener, at den enkelte er den bedste til at træffe personlige beslutninger. Det gælder også for transkønnede personer. LGBT Danmark tager derfor afstand fra den psykiatriske udredning, der foregår på Sexologisk Klinik og vil også tage afstand fra andre psykiatriske udredninger, der måtte blive foreslået.

”Så længe, at det ikke er muligt at overtale politikerne til at ændre systemet, vil LGBT Danmark stille krav til systemet, så transkønnede får det bedst mulige ud af de gældende rammer,” siger Linda Thor Pedersen.

Hun forklarer, at Sundhedsstyrelsen i 2012 skærpede reglerne for behandling med kønshormoner, så privat praktiserende speciallæger ikke længere kan behandle transkønnede.

”I tre årtier kunne transkønnede få en henvisning til en speciallæge og få kønshormonbehandling uden psykiatrisk udredning. Ordningen fungerede i tre årtier uden nævneværdige problemer. Flere lande er endog inspireret af de gode erfaringer, vi har i Danmark og bevæger sig væk fra en rigid psykiatriske udredning,” påpeger hun.

LGBT Danmark er netop nu i dialog med politikere om fundamentalt at ændre sundhedstilbuddet til transkønnede, så behandlingen fjernes fra psykiatrien og Sexologisk Klinik.

Læs LGBT Danmarks rapport om transpersoners adgang til sundhedsydelser

På billedet ses Linda Thor Pedersen og LGBT Danmarks forperson Søren Laursen.